ILUMINATA - linguistic & trade company / preklady / jazykový coaching / tlmočenie

Blog

Ako dostať cudzí jazyk do hlavy nenásilným spôsobom

Mnohým ľuďom si pri predstave, že by sa mali doma dobrovoľne učiť cudzí jazyk, vynoria v spomienky, ako sedia nad učebnicami a po večeroch doma tlačia do hlavy kvantá informácií, lebo na druhý deň   ...

 

Correct phonetic sounds of –ed ending on past participles in English

My family and I have lived here in Slovakia for almost fifteen years. Slovak was the sixth language I had studied in my life. English is, of course, my native language; but I have studied Sango, French, Portuguese, Amharic and Tigrina as well. I   ...

 

Ложные друзья переводчика

В славянских языках имеется большое количество лексем частично или полностью тождественных по звуковой или графической форме, которые   ...

 

Dostali ste niekedy správu „t q bss nvm QT1BD“?

Dostali ste niekedy správu „t q bss nvm QT1BD“? Alebo „NPH M1M CA“. Na prvý pohľad to vyzerá ako šifra, ale ak komunikujete po španielsky, je veľmi pravdepodobné, že podobnú   ...

 

Je zmena jazyka to isté ako zmena matematiky?

Vidina bežného používania je jeden z najväčších strašiakov amatérskych gramatikov, ktorí sa obávajú, že ak prijmeme určitý jazykový úzus pretože ho   ...

 

子供のように日本語を学ぶ

10年ほど前、日本である英語の自主学習教材が流行りました。この教材の何が魅力かっ て、「聞き流すだけで、英語を学べる」ということでした。私個人的にはあまり信じてい ませ   ...

 

Learning Japanese Like a Child

About a decade ago, one type of English self studying materials became very popular in Japan.  What most attractive about it is, “You only have to listen to the audio materials and you can learn English, just like how children learn   ...

 

Het eerste wat iedere buitenlander leert in wat voor taal dan ook, zijn woorden als...

Het eerste wat iedere buitenlander leert in wat voor taal dan ook, zijn woorden als ‘dankjewel’, ‘hallo’, ‘goed’, ‘mooi’ en voor diegene die iets vasthoudender zijn, een klein beetje tellen. Ik zelf ben afgereisd naar landen als   ...

 

The first any foreigner might learn in any language are words like..

The first any foreigner might learn in any language are words like ‘thank you’, ‘hello’, ‘good’, ‘beautiful’, and, for those more persistent, a little bit of counting. I myself have travelled to places like Greece, Egypt and Turkey,   ...

 

Pôvodné anglické termíny nahradené politicky korektnými Original English Expressions replaced by Politically Correct Ones

Dnešný rapídny vývoj v reáliách cudzích krajín, ktorých jazyk študujeme, nám často bráni pochopiť nové jazykové prvky v dostatočnom časovom   ...

 

Úradné preklady z / do anglického jazyka

Úradné preklady z / do anglického jazyka za počkaním bez príplatkov pri telefonickej objednávke na 0903   ...

 

VLNU NEZASTAVÍŠ, NAUČ SA ARABSKY

Výučba arabského jazyka v Poprade! Viac info na:   ...