ILUMINATA - linguistic & trade company / preklady / jazykový coaching / tlmočenie

Blog

Ako dostať cudzí jazyk do hlavy nenásilným spôsobom

Mnohým ľuďom si pri predstave, že by sa mali doma dobrovoľne učiť cudzí jazyk, vynoria v spomienky, ako sedia nad učebnicami a po večeroch doma tlačia do hlavy kvantá informácií, lebo na druhý deň v škole je test. Priznajme si, že predpísomkové stresy asi nikto z nás nemal v obľube, nech už bol akým šikovným žiakom. A tak aj po rokoch v nás zostávajú nepríjemné asociácie spájajúce sa s prijímaním nových informácií. Na druhej strane keď si spomenieme na telocvik alebo výtvarnú výchovu, väčšina z nás bude mať k týmto predmetom buď neutrálny alebo dokonca pozitívny postoj. Nemôže to byť preto, že výučba prebiehala voľnou, neviazanou, ba až hravou formou? Podľa mňa áno. Preto si myslím, že vo vyučovacom procese je dôležitý okrem počtu informácií aj pocit, ktorý si žiak odnáša z hodiny.

Skúsenosť mi ukazuje, že dobrý pocit z hodiny je dôležitý nielen u dospelých (dokonca si miestami myslím, že čím je človek starší, tým je to dôležitejšie). Naozaj existuje množstvo techník, ktoré umožňujú to, aby sa oboznamovanie s informáciami nestretlo s podvedomou nevôľou žiakovej mysle. Zoberme si ako príklad výučbu s pomocou zahraničných filmov v pôvodnom znení práve toho jazyka, ktorý sa chceme naučiť. Každý si rád pozrie z času na čas dobrý film. Tak prečo si ho nepozrieť v cudzom jazyku? Ak ho nerozumieme hneď na prvý krát, môžeme si ho pustiť najprv so slovenskými titulkami a už keď vieme, čo protagonisti v danej chvíli povedali, pustíme si film ešte raz s titulkami v cudzom jazyku a nakoniec bez titulkov. A hneď máme v hlave pár nových slovíčok, dokonca s kontextom. A ani nás to nebolelo...

Rada by som sa ešte podelila s mojim dobrým pocitom, ktorý vo mne zotrváva po tom, čo som si vypočula môjho známeho. „Pýtal som sa môjho brata, prečo chodí na nemčinu, však mu ju podľa mňa až tak strašne netreba. A on mi na to len povedal – Lebo je tam vždy sranda .“ A to sú chvíle, ktoré potrebujú aj lektori, aby mali veľa entuziazmu do ďalších hodín s novými žiakmi.

 

Ing. Monika Knežníková PhD.

<< Go back to the previous page