ILUMINATA - linguistic & trade company / preklady / jazykový coaching / tlmočenie

Cambridge skúšky

IELTS: the International English Language Testing System je Tvoj pas na ceste za vzdelaním za hranicami Slovenska.

ILUMINATA v spolupráci s British Council v rámci pilotného programu s cieľom stať sa akreditovaným testovacím centrom v Prešovskom kraji poskytuje prípravné kurzy na všetky Cambridge skúšky.

Dĺžka trvania, a teda aj cena, sa odvíja od Tvojej aktuálnej znalosti angličtiny.

Cambridge certifikát je Mercedes medzi dokladmi o úrovni ovládania anglického jazyka.

Ak sa nechceš uspokojiť s vysvedčením zo štátnej alebo súkromnej jazykovej školy, ktoré platí iba na území SR, máš ambíciu študovať v zahraničí, prečítaj si tieto fakty:

Príďte sa poradiť. Konzultácia zdarma ak sa dohodneme na prípravnom kurze.

Termíny skúšok: IELTS termíny skúšok 2015.pdf