ILUMINATA - linguistic & trade company / preklady / jazykový coaching / tlmočenie

O nás

Lingvisticko – obchodná spoločnosť ILUMINATA poskytuje svoje služby:

 1. Výrobným a obchodným spoločnostiam so zahraničným odbytom alebo aktivitami. Zastrešujeme celú lingvistickú agendu od individuálne nastavených hodín zvoleného cudzieho jazyka cez expresné preklady firemnej korešpondencie po tlmočenie stretnutí alebo sprevádzaní klienta v zahraničí. Naši key account klienti majú prideleného „svojho“ stabilného tlmočníka / prekladateľa, ktorý dokonale ovláda ich agendu a s ňou spojené výrazové prostriedky. Výsledkom je „vlastný“ prekladateľ mínus všetky náklady, ktoré by inak klient znášal ak by mal tohto odbrníka v zamestnaneckom pomere.
 2. Individuálnym klientom.
  Úradné a neúradné preklady.
  Vybavovanie agendy klienta zo Slovenska v zahraničí cez telefón / skype / mailom alebo klasickou poštovou korešpondenciou.
  Tlmočenie sobášov.
  Tlmočenie na cudzineckej polícii, pri vyšetrovaní vedenom štátnymi orgánmi.
  Preverovanie pracovných ponúk a inej agendy v zahraničí v spolupráci s našimi kontaktmi na Ministerstve zahraničných vecí SR a viacerých veľvyslanectvách.
  Vypĺňanie tlačív v cudzom jazyku.
  Individuálna jazyková výučba s cieľom expresnej jazykovej prípravy klienta.
 3. Študentom, manažérom a uchádzačom o prácu v zahraničí
  Príprava na Cambridge skúšku IELTS v spolupráci s British Council na Slovensku.
  Príprava na medzinárodnú skúšku TOEFL
  Príprava na Cambridge skúšku ICFE
  Príprava na Cambridge skúšku ILEC
  Príprava na Cambridge skúšku BEC
  Príprava na medzinárodné skúšky z nemeckého, francúzskeho a španielskeho jazyka.
  Príprava na pracovný pohovor v cudzom jazyku.
  Príprava na maturitnú skúšku v cudzom jazyku.
  Jazykové pobyty pre manažérov na partnerských školách v Anglicku.
  Internátna letná škola podobná Eton pre tínedžerov od 11 do 17 rokov
 4. Cudzincom na Slovensku
  Výučba slovenského jazyka
  Zabezpečenie právneho servisu
  Zabezpečenie administratívneho servisu
  Zabezpečenie účtovníctva, príprava daňového priznania a pod.